email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Przez 4 dni prezesi firm, którzy uczestniczą w Forum Ekonomicznym w Davos zarobią więcej niż większość ludzi zarabia przez 18 miesięcy – 2 lata.

W nawiązaniu do danych agencji informacyjnej Bloomberg prezesi (CEOs) średnio zarabiają przez 4 dni tyle, co:

– Brytyjczyk przez 2 lata

– Holender przez 1 rok i 10 miesięcy

– Szwajcar przez 1 rok i 8 miesięcy

– Hiszpan przez 1 rok i 7 miesięcy

– Niemiec przez 18 miesięcy.

Prezesi uczestniczący w Forum w Davos powinni się zgodzić, że czymś, co mogłoby poprawić świat na pewno nie jest stan, kiedy to oni w czasie swego pobytu zarobią więcej niż zwykły człowiek w rok” – mówi Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ, który także jest w Davos. „Będę ich przekonywał, że bardziej zasłużą na swoje pensje, kiedy zaczną wspierać ideę uczciwych pensji dla pracowników ich firm i odnajdą z nimi większą więź”.

„Głównym tematem tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego jest „tworzenie wspólnej przyszłości”, więc prezesi powinni przyznać, że bardziej uczciwie będzie zacząć tę przyszłość od bardziej „wspólnych zarobków” – mówi Esther Lynch, sekretarz EKZZ. „A za tym powinno pójść wzmocnienie praw związków zawodowych, rozszerzanie umów zbiorowych w ich firmach, budowanie więzi, a przeciwstawianie się groźnemu trendowi wzrostu zjawiska samo zatrudnienia”.

EKZZ wzywa do szerszej debaty na temat możliwych kroków, jakie powinny być poczynione, by skończyć ze zjawiskiem „chorych zarobków” szefów wielkich firm. Te kroki to:

– przyjęcie prawa zobowiązującego firmy do ujawniania relacji zarobków szefów firm do pensji pracowników (takie prawo jest w USA i jest w trakcie wprowadzania w Wielkiej Brytanii)

– przyznanie pracownikom i akcjonariuszom większego wpływu na zarobki prezesów.

– odejście od metody wypłacania pensji na podstawie wskaźników giełdowych, a przejście za płace w dłuższym okresie, w mniejszej zależności od trendów giełdowych.

– wprowadzenie prawnych limitów relacji w zarobkach prezesi-pracownicy.

– wprowadzenie zakazu utajniania kontraktów zatrudnienia.

Świat potrzebuje dzisiaj pracowników, którzy będą lepiej zarabiali, co będzie motorem dla rozwoju gospodarki i pozwoli zwalczać nierówności” – mówi Visentini.