email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) ostrzegła dziś, że wczorajszy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Dyrektywy dotyczącej Czasu Pracy NIE daje pracodawcom zielonego światła do tego, aby pracownicy pracowali przez pełne 12 dni, zanim otrzymają dzień wolnego.

Komentując tę ​​sprawę, Esther Lynch, Sekretarz Konfederacji ETUC powiedziała: „To skomplikowany wyrok, nawet według standardów ETS-u. Pracodawcy nie powinni myśleć, że to orzeczenie daje im zielone światło, aby powiedzieć swoim pracownikom, że muszą pracować przez 12 dni, zanim dostaną swój dzień odpoczynku. Komisja Europejska spekulowała, że ​​może tak być w swoich wytycznych interpretacyjnych. Trybunał wyraźnie stwierdził, że każdy siedmiodniowy okres musi obejmować dzień odpoczynku. W orzeczeniu stwierdza się, że 35-godzinny okres odpoczynku należy „zapewnić w każdym siedmiodniowym okresie”.

„Trybunał podkreślił również, że państwa członkowskie powinny przede wszystkim zwracać uwagę na kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa przy ustalaniu, co stanowi odpowiedni okres odpoczynku. Oznacza to, że czynniki takie jak charakter pracy muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu, co jest odpowiednim odpoczynkiem, i oczywiste jest, że niektórzy pracownicy będą potrzebowali krótszego czas pracy.

Jednym z problemów podkreślonych w orzeczeniu jest to, że może to oznaczać, że pracownicy nigdy nie dostaną tego samego dnia wolnego. Problem ten powstał pierwotnie w wyniku zmiany dyrektywy dotyczącej czasu pracy w 1996 r., kiedy to usunięto zasadę, że cotygodniowy odpoczynek powinien obejmować niedzielę. Miało to niezamierzony wpływ na strukturę i rytm życia zawodowego oraz rodzinnego. Nie jest to pomocne ani dla całego społeczeństwa, ani dla pojedynczego pracownika. Badania pokazują, że pozytywny wpływ na zdrowie pracowników ma dzień wolny, który pracownik spędza z rodziną. EKZZ ostrzega wszystkie krajowe związki zawodowe w całej Europie o wyroku i wzywa związki, aby upewnić się, że pracodawcy nie dokonują błędnej interpretacji.

Bruksela, 10 listopada 2017 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo na tej stronie.