email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

EKZZ domaga się, by Komisja Europejska wycofała rekomendację ograniczającą prawo do strajku pracowników kontroli ruchu lotniczego.

Prawo do strajku jest prawem fundamentalnym” – mówi Esther Lynch, sekretarz konfederalny EKZZ – i Komisja Europejska nie ma prawa go ograniczać. To działania w sprzeczności z unijnymi traktatami, Kartą Praw Podstawowych i Europejskim Filarem Spraw Socjalnych.

Rekomendacje Komisji to naprawdę zły ruch i wygląda na całkowite lekceważenie roli związków zawodowych, umów zbiorowych, tłumaczony koniecznością ochrony systemów operacyjnych w lotnictwie. Jeśli Komisja chce ograniczać opóźnienia lotów musi skupić się na ich prawdziwych przyczynach, a nie zrzucać za nie winę na pracowników, którzy domagają się swoich praw i którzy zapraszają swoich pracodawców do stołu rozmów”.

EKZZ wspiera pracowników z Europejskiej Federacji Pracowników Transportu w walce o ich prawo do strajku i popiera petycję potępiającą stanowisko Komisji Europejskiej, którą możesz przeczytać tutaj: http://www.atcorights.org/petition/

Esther Lynch przemawiała w tej sprawie na spotkaniu w Brukseli 22 lutego przedstawicieli związków zawodowych z całej Europy zrzeszonych w Air Traffic Controllers European Unions Coordination i European Transport Workers’ Federation.

Rekomendacja Komisji Europejskiej ograniczająca prawo do strajku została przyjęta wraz z dokumentem z 2017 roku pod nazwą: Communication ‘Aviation: Open and Connected Europe i od samego początku była ostro krytykowana przez związki zawodowe.

Więcej informacji jest tutaj: https://www.etuc.org/press/european-commission-proposal-restrict-right-strike-grave-error