email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

“Biorąc pod uwagę niewielką większość zdobyta w Parlamencie Europejskim – zauważa Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ – sugerujemy nowej przewodniczącej Komisji zbudowanie sojuszu jedynie z partiami demokratycznymi i utrzymanie „kordonu sanitarnego” wobec skrajnej prawicy. Jeśli chce działać skutecznie jako przewodnicząca Komisji, musi odbudować zaufanie, które podważyły decyzje podjęte przez Radę Unii Europejskiej. Musi pracować na rzecz bardziej demokratycznej Unii Europejskiej”.

 

„EKZZ chce współpracować z nową przewodniczącą, chce dodać swój wkład na rzecz uzyskania dobrych celów z jej programu. Chce też wierzyć, że jej wiara w dialog społeczny ze związkami zawodowymi przełoży się na dobrą współpracę i wybrzmi w postaci dobrych propozycji legislacyjnych. Oczekujemy, że partnerzy społeczni będą natychmiast włączeni i konsultowani podczas pracy nad programem Komisji. Byłby to jasny sygnał, że nowa przewodnicząca chce szukać poparcia dla swojego politycznego planu.

Program przewodniczącej przedstawiony w Parlamencie Europejskim zawiera kilka ambitnych propozycji społecznych i środowiskowych zgodnych z programem EKZZ.

EKZZ z zadowoleniem wita następujące zobowiązania przewodniczącej:

– więcej socjalnej uczciwości, w tym płacy minimalnej zapewniającej godne życie, poparcie dla układów zbiorowych i dialogu społecznego, planu na rzecz przyjęcia w pełni Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, obowiązkowej przejrzystości płac, działań na rzecz równości płci i zwalczania przemocy wobec kobiet.

– ustanowienie Europejskiego Zielonego Porozumienia, ustalając cel neutralności klimatycznej na rok 2050 wraz z Funduszem na Plan Transformacji Energetycznej i Zrównoważony Plan Inwestycyjny.

– bezpieczne i etyczne granice w procesie cyfryzacji i wprowadzania sztucznej inteligencji.

EKZZ dostrzega także brak w programie:

– jaśniejszego planu transformacji energetycznej z konkretnymi środkami, które zapewnią, że nikt nie zostanie zostawiony bez pomocy.

– potrzeby rozszerzenia praw i ochrony dla pracowników nietypowych i samozatrudnionych, a także dostrzeżenia zjawiska prekariatu wśród pracowników platform cyfrowych.

– propozycji dotyczących BHP i zwiększenia demokracji w miejscu pracy.

– odniesienia do integracji migrantów w miejscu pracy.

– zobowiązania do przyjęcia konkretnych rozwiązań wzmacniających standardy zatrudnienia w porozumieniach handlowych.

Dodatkowo dostrzegamy brak mocnego odniesienia się do krytycznych spraw jak gospodarcze zarządzanie, rządy prawa i brexit. Mamy nadzieję, że szybko te sprawy zostaną wyjaśnione, kiedy tylko program całej Komisji Europejskiej powstanie”.