email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Bruksela 11 czerwca 2018

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) potępia pogwałcenie praw człowieka i prawa międzynarodowego przez włoski rząd, wita natomiast z radością humanitarne podejście władz hiszpańskich. Krytykuje też postawę Unii Europejskiej i jej państwa członkowskie za ich postawę w tej smutnej historii ratowania statku „Acquarius” i 629 osób na jego pokładzie.

To wielki wstyd, że 629 osób uratowanych na morzu zostało odesłanych z portu we Włoszech i na Malcie” – mówi Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ. „Prawo do uzyskania azylu jest podstawowym prawem człowieka i nie może być odrzucone. To przerzucanie się odpowiedzialnością przez państwa członkowskie UE musi się zakończyć. Włoski minister spraw wewnętrznych chce stworzyć porteret Włoch, jako kraju, który jest jakąś ofiarą, ale to on gwałci podstawowe prawa człowieka i prawo międzynarodowe. Na szczęście Hiszpania zachowała się przyzwoicie i pozwoliła statkowi zacumować”.

Unijny komisarz ds. migracji Avramopoulos słusznie odniósł się z uznaniem dla Hiszpanii za uratowanie łodzi z powodów humanitarnych, ale mamy większy problem, który Unia musi szybko rozwiązać. Unia Europejska musi mieć wiarygodny system polityki azylowej i działać zgodnie z jej humanitarnymi i międzynarodowymi zobowiązaniami, a państwa członkowskie nie mogą po prostu „wypisać się” z ich odpowiedzialności czy to przez budowę płotów, odmowę przyjęcia łodzi czy odmowę uczciwego rozdziału imigrantów”.

https://www.etuc.org/en/pressrelease/etuc-condemns-italy-praises-spain-over-rescue-ship