email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

EKZZ o wytycznych dotyczących okresu przejściowego po brexicie

Bruksela 29 stycznia 2018

Komentując unijne wytyczne do negocjacji porozumienia w sprawie okresu przejściowego* przyjętego dzisiaj przez Radę do Spraw Ogólnych, Esther Lynch, sekretarz EKZZ powiedziała:

„jest w interesie ludzi pracy w Unii Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii – by Londyn pozostał na wspólnym rynku i w unii celnej dopóki nowe porozumienie nie zostanie osiągnięte.

„Jest oczywiste, że to oznacza pozostawianie w okresie przejściowym zgodnie z prawem unijnym, co będzie gwarantowało zarówno prawa pracownicze, ale też zobowiąże Wielką Brytanię do wpłat do unijnego budżetu.

Do końca okresu przejściowego czyli 31 grudnia 2020 roku musi być jednak podpisane nowe porozumienie co do relacji tego kraju z Unią – inaczej dojdzie do sytuacji szalenie trudnej (dewastującej) szczególnie dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.

* Wytyczne

– oznaczają pozostanie Wielkiej Brytanii na wspólnym rynku i w unii celnej, kraj ten dalej będzie musiał spełniać całe acquis w okresie przejściowym – także odnosi się do tego prawa unijnego, które w tym czasie będzie zmieniane.

– oznaczają dodanie do obecnych gwarancji okresu przejściowego zawartych w wytycznych „rozwodowych”, tych, które pozwolą uniknąć zjawiska dumpingu społecznego, środowiskowego i podatkowego.