email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komentując wiosenne prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej na 2018 zwiastujące „silny wzrost”, „najwyższy od 10 lat” i „różowy obraz”, Katja Lehto-Komulainen, zastępca sekretarza generalnego EKZZ powiedziała:

„Europejscy komisarze brzmią optymistycznie mówiąc o wzroście w Europie, a tymczasem realne życie na rynku pracy pozostaje bardzo ciężkie dla zbyt dużej grupy ludzi. Ciągle 17 milionów osób w Unii Europejskiej nie ma pracy, a większość wzrostów wskaźników zatrudnienia dotyczy osób zatrudnianych na umowy czasowe lub pół etatu. Tak więc jeśli chodzi o pracę to ubóstwo rośnie.

Wzrost mógł osiągnąć najwyższy poziom od dziesięciu lat, ale jego dobre skutki nie rozprzestrzeniają się równomiernie w unijnych państwach, a wzrosty płac pozostają przytłumione. Podwyższanie pensji jest daleko niższe niż wzrost gospodarczy i wzrost produktywności. W 9-ciu państwach UE pracownicy w 2017 roku mieli gorzej niż w 2009 !

Musi znacznie więcej być zrobione, by podnieść poziom inwestycji, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, podnosić pensje i zwalczać nierówności.

Nie zgadzamy się na proklamowanie odbudowy gospodarczej, dopóki bezrobocie, ubóstwo i nierówności nie będą na dużo niższym poziomie”.