email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, że dostawca usługi transportowej UBER nie jest jedynie aplikacją na smartfona. EKZZ z radością wita to logiczne orzeczenie.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału państwa członkowskie mają obowiązek dokonać regulacji działania tej usługi.
„To orzeczenie potwierdza, że UBER nie istnieje jedynie w jakiejś chmurze, ale prawdziwymi kołami jeździ po rzeczywistych drogach” – komentuje Thiébaut Weber, sekretarz generalny EKZZ. I dodaje: „Firma musi teraz dostosować się do krajowych regulacji transportowych w każdym z państw Unii Europejskiej. A to oznacza też respektowanie praw pracowniczych!

Zapraszamy zatem UBER-a do otwarcia dialogu z partnerami społecznymi. Firma musi usiąść do stołu ze związkami zawodowymi sektora transportowego i rozmawiać o uczciwych zarobkach i warunkach zatrudniania swoich kierowców. Akurat czekamy na publikację przez Komisję Europejską Dyrektywy o Pisemnej Formie Zatrudnienia, która przyniesie pracownikom zatrudnionych we wszelkich rodzajach firm, w tym na platformach cyfrowych większe poczucie bezpieczeństwa”.

Trybunał ocenił wyraźnie, że relacja między kierowcą UBER-a i pasażerem nie jest jedynie „społeczną usługą informacyjną”, ale integralną częścią sektora usług transportowych. Sprawę do Trybunału skierowało stowarzyszenie taksówkarzy z Barcelony, skarżąc UBER-a o złe praktyki i nieuczciwą konkurencję.