email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Aktualności Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli –  według ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli – według ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

25-09-2017, 11:24
Więcej
Aktualności Wspólne posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS i Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS

Wspólne posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS i Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS

25-09-2017, 11:07
Więcej
Aktualności III Kongres KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80

III Kongres KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80

21-09-2017, 11:56
Więcej
Aktualności Komentarz szefa EKZZ Luci Visentiniego do wystąpienia szefa Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera

Komentarz szefa EKZZ Luci Visentiniego do wystąpienia szefa Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera

21-09-2017, 11:50
Więcej
Aktualności VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)

21-09-2017, 11:29
Więcej
Aktualności Relacja z konferencji  w ramach Forum Szpitali Opolskich z dnia 18 września 2017 r. w Opolu

Relacja z konferencji w ramach Forum Szpitali Opolskich z dnia 18 września 2017 r. w Opolu

21-09-2017, 11:08
Więcej
Aktualności Skład specjalnego ciała negocjacyjnego oraz data proponowanych negocjacji

Skład specjalnego ciała negocjacyjnego oraz data proponowanych negocjacji

21-09-2017, 10:47
Więcej
Aktualności Relacja z kongresu

Relacja z kongresu "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ROZWOJU"

19-09-2017, 12:05
Więcej